اداره ملی امتحانات

استراتيژيک پلان وزارت تحصيلات عالي

مقدمه
افغانستان در درازنای تاریخ سهم بارزی در افزایش و گسترش علوم داشته و زادگاه دانشمندان بسیاری مانند ابن سینای بلخی، البیرونی، سنایی غزنوی، خواجه عبدالله انصار، سیدجمال الدین افغان، خوشحال خان ختک و عدۀ بیشماری از شخصیت های علمی دیگر بوده است؛ سابقۀ مراکز بزرگ آموزشی در ام البلاد (بلخ) و سایر نقاط کشور به صدها سال باز میگردد. با گذشت زمان و پیشرفت علوم در سال‌های 1860 و در عصر امیر شیرعلی خان اساس علوم عصری در افغانستان گذاشته شد. در سال 1932 در توأمیت با دولت ترکیه فاکولتۀ طب تأسیس گردید و اساس تحصیلات عالی در افغانستان پی ریزی شد. این همکاری تا سال 1946 ادامه یافت و بعد از آن توامیت تحصیلات عالی افغانستان با کشور فرانسه آغاز گردید که تا سال 1955 ادامه یافت. در این آوان، پوهنتون کابل و بعداً پوهنتون‌های ننگرهار و پولی‌تخنیک تا دهة هشتاد شمسی در سطح منطقه و بین المللی از جایگاه برجسته‌ای برخوردار شده و میزبان محصلان از کشورهای منطقه نیز گردیدند. ولی در جریان جنگ‌های داخلی مانند سایر بخش‌های مادی و معنوی کشور، سکتور تحصیلات عالی نیز شدیداً صدمه دید. در نتیجة مذاکرات بن درسال 1380 دولت جدید تحت رهبری رئیس جمهور حامد کرزی تشکیل و راه برای بازسازی افغانستان و بهبود تحصیلات عالی هموار گردید. در جریان سیزده سال گذشته نظام تحصیلات عالی افغانستان شاهد پیشرفت های قابل ملاحظه ای از جمله ایجاد نظام جدید وافزایش سریع در تعداد موسسات تحصیلی بوده است. در پهلوی رسیدگی به مشکلات عدیده، اقدامات و ابتکارات زیادی در عرصه های مختلف تحصیلات عالی کشور صورت گرفت. تدوین و معرفی نخستین پلان استراتیژیک تحصیلات عالی برای سالهای 1389 – 1393 دیدگاه، اهداف و برنامه های جدید و واضحی را برای تحصیلات عالی کشور اقامه و معرفی نمود. دست آوردهای پلان استراتیژیک تحصیلات عالی 1389 تا 1393

ادامه