د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
28 اسد 1397

پنج بهترین کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی مورد تقدیر قرار گرفت

وزیر تحصیلات عالی پنج پیشتاز امتحان کانکور 1396 بر 1397 و تیم کاری ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی را طی محفلی مورد تقدیر قرار داد. در محفل یاد شده پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری گفت:« امسال توانستیم کانکوری را برگزار کنیم که باعث رضایت تمام داوطلبان ومردم شریف افغانستان گردد.»  دکتور خواجه عمری با اشاره به ختم موفقانه و اعلان نتایج مطابق زمان تعیین شده، از نیروهای امنیتی، ارگان های محل، استادان، اعضای کمیته کانکور و کارمندان وزارت تحصیلات عالی که در روند ملی امتحان کانکور همکاری نموده بودند، تشکری و قدردانی نمود. وی ضمن تبریکی به ممتازان و اولیایی کانکور امسال گفت:"تلاش صورت می گیرد تا از اول نمره الی پنجم نمره در اولین فرصت به بورس های خارجی معرفی شوند". تهمینه بنت عبدالصبور اول نمره کانکور امسال درپیامی که داشت از چگونگی برگزاری کانکور سپاسگزاری نموده گفت: «ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حق را به حق دار سپرده است.» وی از جوانان خواست تا از وقت شان استفاده بهینه نمایند. محفل با توزیع یک یک پایه لب تاپ و تقدیرنامه به شاگردان ممتاز وتحسین نامه به کارمندانی که درزمینه برگزاری امتحان کانکور ایفای نقش کردند، به پایان رسید