د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
22 ثور 1397

هیت کانکور جهت خریداری سیستم بارکود خوان

جهت سهولت در پروسه كانكور افغانستان امروز با كمپني IOS در كشور هندوستان تفاهم صورت گرفت تا چندين عدد Barcode-Reader خريداري ودر آينده نزديك در وزارت تحصيلات عالي عيار و مورد استفاده قرار گيرد.