اداره ملی امتحانات
25 میزان 1394

با تغییرات کلی در بخش مدیریتی کانکور، شاهد آغاز یک امتحان شفاف و متفاوت با سال های پارخواهیم بود

با تغییرات کلی در بخش مدیریتی، محتوایی و تخنیکی سیستم امتحان کانکور، بزودی شاهد آغاز یک امتحان شفاف و متفاوت با سال های پارخواهیم بود.این مطلب را پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، در نشستی که معینان، روسای ادارات مرکزی و پوهنتون های چهارگانه کابل نیز حضور داشتند، از طریق ویدیو کنفرانس با روسای پوهنتون های ولایات بیان کرد. 


دوکتور فریده مومند گفت: تغییرات کلی در بخش مدیریتی، بانک سوالات و سیستم الکترونیکی و تخنیکی ریاست عمومی امتحانات کانکور آورده شده است که امتحان امسال با سال های قبل کاملاً متفاوت خواهد بود. 

وی گفت: جهت اعتماد بیشتر جوانان به این پروسه ملی، حمایت دولت و ملت را جلب خواهیم کرد و در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نیز موضوع همکاری مقامات ذیربط دولتی را جهت هرچه شفافتر برگزار کردن امتحان کانکور، مطرح خواهد کرد. 


وزیر تحصیلات عالی، هوشدار داد؛ در صورتیکه در روند برگزاری امتحان کانکور به دلیل ضعف مدیریتی هیات رهبری امتحان کانکور، مشکلی بروز نماید؛ بادرنظرداشت تطبیق اصل مکافات و مجازات با هیات مذکور برخورد خواهد شد.

وی بی طرفی کمیسیون برگزاری امتحان کانکور را که از جمع استادان ورزیده و باتجربه انتخاب می شوند، نخستین شرط تامین شفافیت و موفقیت در پروسه ملی کانکور خواند.


همچنان وزیر تحصیلات عالی، ضمن ابراز تاثرات عمیق خویش نسبت به حادثه دلخراش ولایت کندز که منجر به شهادت و مجروحیت هموطنان ما بشمول شهادت یک تن استاد و جراحت دو محصل گردید، خبر مبنی بر حمله مخالفان مسلح دولت به لیلیه اناثیه پوهنتون کندز و موضوع تجاوز بالای آنان را یک شایعه بی اساس خوانده افزود. هنگام تهاجم طالبان به شهر کندز که بعد از عید قربان به وقوع پیوست، تمام محصلان دختر و پسر در آغوش خانواده های شان به سرمی بردند و هیچ محصلی دختر و پسر در لیلیه حضور نداشتند. 

وی باردیگر از رسانه ها خواست، تا در گزارش های خبری شان تمام موازین اخلاقی خبرنگاری را رعایت کرده، باعث هتک حرمت به حریم علم و دانش و محصلان کشور که آینده سازان این میهن اند نگردند.