د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
07 عقرب 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های مقطع ماستری پروژه پروموت برای کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی طبقه اناث از طریق بنیاد آسیا

بنیادآسیا Asia Foundation) ) تحت نام پروژه بورسیه های پروموت از اعطا 180 سیت بورسیه های تحصیلی در مقطع ماستری برای طبقه اناث در تمام رشته ها به استثنای رشته های طبی ومرتبط به آن درکشور هند خبر داده است. شرایط: • کاندید باید کارمند برحال یکی از ادارات دولتی و یا نهاد غیر دولتی باشد . • کاندید باید 2 سال سابقه کاری داشته باشد . • کاندید باید توافق نامه شرکت در این بورس را از رئیس اداره خویش داشته باشد . • سن متقاضی باید بین 24 تا 35 سال باشد • فیصدی نمرات دوره لسانس کاندید کمتر از 65 فیصد نباشد • مهارت بالا به زبان انگلیسی داشته باشد • اجازه فامیلی برای سفرتحصیلی در هند را داشته باشد برای دریافت اپلیکیشن فورم روی لینک ذیل کلیک کنید. http://www.tafinfo.org/scholarship/ApplicationForm_Master.aspx بعد از خانه پری فورم به صورت آنلاین در سایت متذکره ارسال گردد