د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
10 میزان 1396

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس ماستری پوهنتون دارالسلام

سفارت برونای دارالسلام مقیم سلطنت عمان طی یاد داشت رسمی از زمینه های تحصیلی دوره ماستری در پوهنتون دارالسلام UDB برای سال تحصیلی 2018-2019 خبر داده است که مصارف آموزش بدوش محصل می باشد اما زمینه های رقابتی برای کمک های تحصیلی وجود دارد . علاقمندان واجد شرایط افغان میتوانند بطور مسقیم و آنلاین الی تاریخ 31 مارچ 2018 در صفحه انترنتی پوهنتون متذکره ثبت نام نمایند. http://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcom برای معلومات بیشتر با شماره تیلفون و ایمیل ادرس ذیل تماس شده میتوانند: Mahani.hamdan@ubd.edu.bn