اداره ملی امتحانات

  • عضو مسلکی تنظیم کننده آموزشهای IT[ بست 5]
  • ترينرآموزشي برنامه هاي كمپيوتر و IT [ بست 5]