اداره ملی امتحانات

استخدام

مجموعه سوالات و جوابات امتحانات منابع بشری
برای دانلود اینجا کلیک کنید

  • مدیریت عمومی استخدام [ بست 4]
  • مديریت عمومی استخدام پوهنتون ها [ بست 4]
  • کارشناس توزیع فورم و تدقیق اسناد [ بست 4]
  • مديرثبت، تنظيم اسناد واحصائيه استخدام ولایات [ بست 5]
  • مدیر شارت لست و مصاحبه [ بست 5]
  • مدير ثبت، تنظيم اسناد واحصائيه استخدام مرکز [ بست 5]