د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
28 ثور 1397

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات

به آگاهی داوطلبان امتحان کانکور عمومی، متفرقۀ، علوم دینی، شبانه و اختصاصی سال 1396/1397 ولایات: تخار و کندز رسانیده می‌شود که امتحان کانکور شان مطابق تقسیم اوقات ذیل برگزار می گردد؛ داوطلبان عزیز مطلع باشند. ولایت تخار روز بایومتریک : 24 و25 ثور روز امتحان : 26 ، 27 و28 ثور محل امتحان : پوهنتون تخار ولایت کندز روز بایومتریک : 25 و26 ثور روز امتحان : 27 و28 ثور محل امتحان : پوهنتون کندز