د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
28 حمل 1397

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات

به آگاهی کاندیدان واجد شرایط امتحان رقابتی جمعی بست های اصلاحات اداری و خدمات ملکی  ولایت بدخشان رسانیده می‌شود که امتحان شان به روزهای سه شنبه،چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه مؤرخ4 ، 5، 6 و 7 برج ثوراخذ می‌گردد؛ بناءً همۀ کاندیدان ولایت یاد شده مطابق تقسیم اوقات زیر پس از اخذ کارت شمول امتحان، به پوهنتون ولایت متذکره غرض بایومتریک و سپری نمودن امتحان شان حاضر گردند: ولایت روز بایومتریک روز امتحان محل بایومتریک محل امتحان بدخشان شنبه،یک شنبه و دوشنبه مؤرخ 1،2 و 3 برج ثور سه شنبه،چهار شنبه،پنجشنبه و جمعه مؤرخ 4، 5، 6 و 7  برج ثور پوهنتون بدخشان پوهنتون بدخشان