اداره ملی امتحانات
11 عقرب 1396

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور

به اطلاع آن عده از دواطلبانی که امتحان رقابتی خویش را در بست مختلف تدارکات نهاد های دولتی از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری با همکاری ریاست عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی سپری نموده اند رسانیده میشود که نتایج امتحان شان رامیتوانند از آدرس الکترونیکی زیر بدست آرند

برای دریافت نتایج خویش اینجا را کلیک نماید .....