اداره ملی امتحانات
30 میزان 1396

فرا خوان ملی در رابطه به اجماع ملی بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلی این اجماع به هدف تدوین یک نصاب معیاری برای نهاد های تحصیلات عالی در رشته های مختلف مورد نیاز دایر می گردد

در این اجماع برعلاوه مقامات بلند پایه دولتی، نمایندگان سکتور خصوصی، ادارات سکتوری ، نمایندگان فارغان پوهنتون ها، استادان، محصلان، و متخصصین داخل و خارجی شرکت می نمایند. در این اجماع که چهار روز ادامه خواهد یافت، در رابطه به نیاز های جامعه افغانی، معیار های جهان معاصر و چگونگی یک نصاب تحصیلی به اساس دو اصل یاد شده بحث صورت گرفته و تصامیم لازم جهت تدوین نصاب های معیاری در نهاد های تحصیلات عالی اتخاذ می گردد. کمیته موظف روی راهکار های تدوین نصاب تحصیلی معیاری کار نموده و در مدت هفت ماه این نصاب ها آماده و جهت تطبیق به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی معرفی خواهد شد. بنابرین از تمام استادان، دانشمندان، محققان و سایر هموطنان عزیز ما، صمیمانه تقاضا می گردد تا در این امر مهم ملی و میهنی کشور اشتراک ورزیده، نظریه ها، پیشنهاد ها و طرح های ارزشمند شان را به نشانی های ذیل برای ما بفرستند. ایمیل: nesaab@mohe.gov.af شماره تماس: 0796666586